หน้าที่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในแบบกระแสตรงพร้อมด้วยกระแสสลับ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสไฟตรง จะมีการใช้มอเตอร์จาก กระแสไฟจากภายนอก  และในส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในทางตรงกันข้ามกับมอเตอร์ ใช้กำลังจากข้างนอกวนขดลวด ตัดกับสนามแม่เหล็ก เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น  ซึ่งแหวนแยก ไม่ก็ คอมมิวเตเตอร์ เป็นส่วนที่สัมผัสกับแรงถ่าน ปฏิบัติหน้าที่เชื่อมต่อกระแสไฟออกสู่ภายนอก ไฟฟ้าที่ได้เป็นกระแสตรง โดยมีแต่ด้านบวกอย่างเดียว

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับจะ แตกต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมีวงแหวนลื่น มีลักษณะเป็นวงแหวน 2 วง เมื่อขดลวดหมุนตัวจะทำให้ได้กระแสไฟฟ้าวิ่งกลับไปกลับมาในวงจร จึงเรียกว่าไฟฟ้ากระแสสลับ

โดยมีจุดประสงค์ของการใช้งาน เพื่อเป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟเก็บสำรองในเหตุที่กระแสไฟของการไฟฟ้าดับพร้อมกับมีกระแสไฟฟ้าไว้ใช้อย่างสม่ำเสมอ …..แนวนโยบายดำเนินงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจจะเปลี่ยนแปลงแรงงานกลให้เป็นพลังไฟฟ้าโดยอาศัยการหมุนของขดลวดตัดสนามไฟฟ้า ไม่ก็การหมุนสนามแม่เหล็กตัดขดลวด ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเจาะจงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งจะมีต้นกำลัง เป็นส่วนที่เกิดพลังงานกลขึ้นมา สำหรับหมุนเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พวกกังหันน้ำ , กังหันไอน้ำ, จังหันก๊าซ  ส่วน Generator คือตัวเกิดกะแสไฟฟ้า โดยแนวทางเหนี่ยวนำของแม่เหล็กมีทั้งแบบทุ่นวน จะทำให้เกิดไฟฟ้ารั้งนำขึ้นที่ปลายขดลวดทองแดง นำเอาแรงดันไฟฟ้านี้ไปใช้งานโดยสร้างผ่าน Slip Ring  และแปรงถ่าน รวมไปถึงแม่เหล็กธรรมชาติที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กคงที่ แต่ใช้ไฟกระแสตรงป้อนผ่านขดลวดทองแดงที่พันรอบแกนเหล็กอ่อน สำหรับทำให้เกิดตัวดึงดูดกระแสไฟเหนี่ยวนำขึ้น จำนวนของกระแสตรงนี้จึงสามารถคุมจำนวนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ โดยการเสริมไม่ก็ลดจำนวนของไฟกระแสตรง

Comments are closed.